Bedste fiskepladser i Danmark

Julsø

Julsø er den største og dybeste af Himmelbjergsøerne, som ligger mellem Ry og Silkeborg i det Midtjydske Højland.

Julsø er især kendt for sine store gedder, sandarter og aborre, men søen holder også store søørreder.

Max dybde: 17,5 meter

Størrelse: 565 ha

Julsø

Silkeborg Langsø

Silkeborg Langsø er en cirka 7 km lang lavvandet sø, der går øst-vest midt gennem Silkeborg. Søen er delt i tre af Kærsgårdsbroen og Viborgbroen.

Silkeborg Langsø er mest kendt for sit geddefiskeri. Der er fanget en del gedder over 10kg, så denne sø er helt klart et besøg værd.

Max dybde: 5 meter

Størrelse: 220 ha

Silkeborg_Langsoe

Brassø

Brassø er en del af Gudenå-systemet og er den sidste i rækken af Himmelbjergsøer i Gudenåens løb mod Silkeborg.

Brassø holder store gedder og sandarter. De bedste spots ligger i hver sin ende af søen. Især omkring de dybe huller er der gode muligheder for store rovfisk.

Max dybde: 12 meter

Størrelse: 114 ha

Brassoe

Borresø

Søen byder på et glimrende fiskeri efter gedde, aborre og sandart. Sidstnævnte træffes i juni – umiddelbart efter fredningens ophør – ofte på det lave vand nær afløbet fra Slåen Sø. Her på sydsiden ligger nemlig gydepladserne.

Max dybde: 15 meter

Størrelse: 195 ha

Fiskepladser Borresoe

Knud Sø

Knud Sø er kendt for sit fiskeri efter sandart. Fisk på over 5 kg er altid en mulighed. Derudover er der mulighed for rigtig gode aborre på den gode side af kiloet.

Fiskepresset på Knud Sø er forholdvist lille, så mulighederne for fisk er gode!

Max dybde: 29 m

Størrelse: 191 ha

Knud Sø

Skanderborg søerne

Skanderborg Sø ved Skanderborg består af to næsten lige store bassiner (Store Sø og Hylke Sø) og er en del af Gudenåsystemet i Søhøjlandet. Søen er især kendt for sine store sandarter og gedder, men søen indeholder også en stor mængde skaller og brasner.

Max dybde: 18,8 m

Størrelse: 860 ha

Skanderborg sø

Gudensø & Ry Møllesø

Ry Møllesø Gudensø

Stege Nor

Stege Nor Dybdekort

Tange Sø

Tange sø